Home 9 Què oferim 9 Cas Empresa Alemanya

Cas d’èxit

Empresa alemanya:
precisió, rapidesa, èxit

Antecedents

Aquesta empresa tecnològica internacional duu a terme molts projectes d’automatització de centres logístics a Alemanya. En paral·lel, esbrina que Mèxic ha publicat un concurs per a la logística del transport d’equipatges d’un dels seus aeroports amb més trànsit. És una oportunitat perfecta per aplicar a un nou entorn la tecnologia d’automatització de què ja disposa. La decisió de presentar-se al concurs està presa, però hi ha un problema: tots els plecs del concurs estan escrits en espanyol.

Repte

Primer, cal una traducció molt ràpida dels plecs perquè l’equip del client pugui començar a treballar en la seva candidatura. Tot seguit i sense perdre ni un minut, cal centrar-se a proporcionar la traducció inversa de tots els documents que presentarà l’empresa alemanya al concurs. A més a més, cal assegurar-se que es coneixen i es controlen tots els aspectes legals que emmarquen el concurs.

Els actius que aporta Tys

250.000 paraules en 2-3 dies. Com ho aconseguim?

Primer de tot, atorguem un ordre de prioritat als plecs, en funció de les parts que l’empresa pot començar a treballar (deixem, per exemple, la part jurídica per al final). Combinem traducció manual i traducció automàtica. Es fan lliuraments parcials: a mesura que acabem de traduir parts completes, les enviem al client. En menys de 3 dies, el client ja té una primera versió molt «crua» dels plecs per començar a treballar-hi. Aquesta traducció està lluny de ser perfecta, perquè l’objectiu no és que ho sigui. Ha de ser ràpida i, per descomptat, comprensible. Més endavant, en una segona versió, ja tindrem temps de perfeccionar i aprofundir en l’especificació exacta de cada terme.

Ara el departament de documentació del client ja pot començar a preparar l’oferta en alemany. A mesura que la redacten, ens la fan arribar per traduir-la. Es tracta d’una documentació molt tècnica però alhora comercial. Copsar aquestes dues necessitats és clau per assignar l’equip que s’encarregarà de la traducció.

Aquesta vegada, al contrari que a la primera fase (traducció dels plecs), la qualitat té una importància vital. Els lliuraments es fan de manera parcial per poder treballar molt bé el text. Per a aquesta traducció desestimem la traducció automàtica, atès que no està tan desenvolupada en les combinacions amb la llengua alemanya. Sí que fem servir, en canvi, eines de traducció assistida i traducció manual. Podem recórrer a l’automatització en segments molt concrets i sempre sota la supervisió del gestor de traducció.

El gestor de projecte gestiona i coordina tot el projecte, assigna tasques i distribueix les feines amb consignes i glossaris de guia. L’equip consta de traductors professionals sempre titulats i correctors lingüístics o tècnics professionals. Un procés d’aquest tipus pot implicar unes 15 persones.

Resultat

L’empresa va guanyar el concurs i tots vam sentir aquesta victòria com si fos una mica nostra. Després de l’adjudicació, vam continuar el projecte amb la traducció de tots els manuals tècnics de les màquines. Només un equip perfectament coordinat, la flexibilitat que ens permet adaptar-nos a les necessitats del nostre client de manera molt ràpida i el sentit comú per entendre que la màxima qualitat no sempre és l’objectiu, fan que la nostra feina es tradueixi en èxit, eficiència i confiança.